0545 315 43 12

info@inegolarastirma.com

Kategoriler
Blog

Veri Nedir? Neden Önemlidir?

Verinin hayatımızın her alanına girdiği ve oldukça fazla önem taşıdığı bir çağda yaşıyoruz. Veri müşterilerinizi, içinde bulunduğunuz piyasayı ve şirketinizin performansınızı daha iyi anlayıp ölçerek buna göre doğru planlamalar yapmanız için en etkili araçlardan biri.

Deloitte tarafından yapılan bir araştırmada katılımcıların %49’u iş analitiğinin şirketlerinde daha iyi kararlar almalarına yardımcı olduğunu, %16’sı temel stratejik girişimlerini iyileştirdiğini ve %10’u da hem müşterileriyle hem de iş ortaklarıyla olan ilişkilerini geliştirmede yardımcı olduğunu söylüyor.

Yine başka bir araştırmaya göre işletmelerin %71’i önümüzdeki 3 yıl ve ilerisi için analitik yatırımlarının artacağını söylüyor.

Veri’nin Etimolojik Kökeni

Veri kelimesinin İngilizce karşılığı olan data sözcüğünün kökleri Latince anlamı “vermek” olan dare’ye dayanıyor. Türkçedeki veri kelimesi de tam olarak bu anlamdan türetilmiş. Veri, daha eski dönemlerde “matematiksel problemlerde hesaplamanın temeli olarak verilen bilgi” anlamında kullanılsa da özellikle bilgisayarların hayatımıza girmesinden sonra bu anlam “bilgisayar işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılabilir ve depolanabilir bilgiler” olarak değişti.

Bilgisayarların ilk icat edilmesinden bu yana insanlar veri kelimesini bilgisayarlarda saklanan, iletilen ve işlenen bilgileri tanımlamak için kullandılar. Veri kelimesinin bu modern kullanımı her ne kadar matematik ve bilgisayar teknolojisi odaklı ortaya çıkmış ve kullanılmış olsa da veri dediğimiz şey aslında sadece bilgisayarlarla veya matematikle sınırlı değil. Tıpkı bilgisayarlarımızdaki bilgiler gibi kâğıda yazdığımız herhangi bir metin, dinlediğimiz bir müziğin notaları ve hatta zihnimizde sakladığımız bilgiler de veri olarak tanımlanabilir. Yani verinin işlenmemiş ham bilgi parçacığı anlamına geldiği söylenebilir. Veri ölçülür, toplanır, raporlanır, analiz edilir ve grafikler, tablolar veya görüntüler gibi veri görselleştirmeleri üretilir. Ham ve tek başına bir anlam ifade etmeyen veri işlenerek yorumlanabilir ve anlamlı bir hale getirilir.