0545 315 43 12

info@inegolarastirma.com

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan sorularda aradığınız cevabı bulamadıysanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Alanında uzman ekibimiz size yardımcı olmak için hazır.
Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini almak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir.

Anketler kamuoyunun değişik konulardaki görüşlerini ve halkın belirli konulardaki beklenti ve birikimlerini araştırmak ve raporlamak amacıyla yapılır. Sonuçlar hükümet yetkilileri politikacılar, akademisyenler, araştırmacılar ile değişik alan ve seviyedeki şirket yöneticileri için bilgi üretir ve politikacılar ile diğer yetkililerin karar verme süreçlerine katkıda bulunur. Siyasal oy hareketleri, yöneticilerin imaj ve performansları, ekonomik ve sosyal koşullar gibi kamuoyunu ilgilendiren bilgilerin çoğu anketler yoluyla toplanan verilere dayanır.

Çeşitli nedenlerle anketlere katılmanız faydalı olacaktır. Araştırmalara katılarak, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi ülke yöneticilerine ve kamuoyuna iletme şansı elde etmiş olursunuz. Kimi politikacı ve yöneticiler, araştırma sonuçlarını dikkate alarak politika üretir ve uygularlar. Teorik olarak, eğer belli kesimi temsil eden çok sayıda insan anketlere katılmayı reddederse, sonuçlar halkın tamamının görüşlerini temsil etmez. 

Araştırma yapan meslek örgütlerinin üyeleri ve anketörler için çok açık etik kurallar vardır. Bu kurallar; müşteri ilişkileri, anketlerin hazırlanması, katılımcılara uygulanması, verilerin analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve kamuoyuyla paylaşılması gibi süreçlerde geçerlidir.

Türkiye’de yaşayan herkesin ankete katılma şansı birbirine eşittir. Türkiye’deki kayıtlı seçmen sayısı 2010 yılı itibariyle yaklaşık 48 milyondur. İN-AR Araştırma Merkezi tarafından yapılan tipik siyasal araştırmalarımızda yaklaşık 1250 kişiye anket uygulanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir seçmenin siyasal ankete katılma şansı yaklaşık 38 bin 400’de 1’dir. Eğer araştırma telefon aracılığıyla gerçekleştiriliyor ise, telefon numaraları bilgisayar programı yoluyla rastgele belirlenmektedir. Bu nedenle her telefon numarası aranmak için aynı şansa sahiptir. Bu işlem her anket için ayrı ayrı yapılmaktadır.

Birlikte vakit geçirdiğiniz yakınlarınızın veya arkadaşlarınız görüşleri Türkiye’nin genelini temsil etmeyebilir. Eğer siz ülkemizde yaşayan herkesi temsil edecek bir çevreye sahipseniz, yani çevrenizde örneğin Sağcı, Solcu, Ülkücü, Marksist, İslamcı, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, doğulu, batılı, zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz, şehirli, köylü gibi her gruptan kişi varsa araştırma sonuçları ile çevrenizdeki insanların görüşlerinin örtüşmesi mümkündür. Bir kişinin böylesi çok farklı grupları bir arada tanıma şansı çok düşüktür. Bu yüzden araştırma sonuçlarını çevrenizdeki insanların görüşleriyle mutlaka örtüşmesini beklemek yanlış olacaktır.

İN-AR Araştırma Merkezi tarafından telefonla yapılan anketlerde sadece Telekom’a kayıtlı sabit hatlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla sadece cep telefonunuz varsa telefon yoluyla yaptığımız araştırmalarda temsil edilmeniz mümkün değildir. Ancak müşterimiz araştırmaya cep telefonlarının da dahil edilmesini isterse bu istek yerine getirilir.

Evet. Bu iki şekilde mümkündür. Birincisi, anketin başlangıcında katılımcılara anketin konusu belirtilip ankete katılmak isteyip istemediği sorulmaktadır. Katılmak istemeyenlere anket uygulanmaz. İkincisi, herhangi bir kişi hiçbir şekilde anket için aranmak istemiyorsa araştırma şirketimiz bu talebi saygıyla karşılayıp uygulamaya alacaktır.