0545 315 43 12

info@inegolarastirma.com

Hizmetlerimiz

Siyasal Eğilim Araştırmaları

Siyasetin son ve genel durumu, seçmen tercihlerinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi, iktidar ve muhalefet partilerinin performansları, partilerin en son oy oranları gibi konularda yapılan araştırmalar.
technology-6701406_1920
6

Kent Araştırmaları

Kent araştırmaları, şehirlerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini tarih, ekonomi, sosyoloji, coğrafya, siyaset bilimi, antropoloji, arkeoloji, tasarım, mimarlık ve planlama gibi farklı disiplinlerin ortaya koyduğu teorik ve metodolojik yöntemler çerçevesinde ele alan, kapsamı oldukça geniş bir araştırma alanıdır.

Sosyal Araştırmalar

Toplumun ve kişilerin kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti ve düşüncelerinin sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, tahlil ve takdim edilmesini kapsamaktadır.
8
Cropped image of business people working on laptops in office

Ekonomi ve Pazar Araştırmaları

Pazar araştırması mevcut ve potansiyel müşterilerinizin; tüketim alışkanlıklarını, pazardaki tüketici ihtiyaçlarını, ihtiyaç noktalarını, müşterinin fiyat beklentilerini ve tercihlerini veri toplama yöntemi ile araştırdığınız bir süreçtir, bu süreçte, pazar araştırması tüketicilerin sosyoekonomik, toplumsal ve kişisel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlar bu noktada piyasa araştırması gerçekleştirerek, ürünlere veya hizmetlere kimlerin hangi düzeyde talebi olduğu hakkında fikir sahibi olursunuz.

Bu analiz, rakip firmalara ne yönde eğilim olduğunu da anlamanıza yardımcı olur. Müşterilerin talepleri, beklentileri, kullanım alışkanlıkları bilinmezse pazarda kaybolursunuz tıpkı okyanusta ilerleyen pusulasız bir gemi gibi.

Yerel Yönetim Araştırmaları

Yerel yönetimin coğrafi sınırları içinde yaşayan seçmen evrenini temsil edecek bir örneklem ve tekrarlayan ölçüm düzeylerinde, yerel yönetim hizmetlerinin seçmen nezdinde nasıl değerlendirildiğinin ölçülmesi çalışmasıdır.

Avantajları nelerdir?

Kesitsel çalışmalarda ilk ve TEK defa karşı karşıya gelen katılımcı ile anketör arasındaki güven sorunu: beyanlarda katılımcının kendi gerçekliğini ifade etmesinin önündeki içsel ve dışsal faktörlerin etkisi, Panel araştırmada kurulacak ve devam edecek sürekli ilişki ile bu sorun giderilebilir.

Toplumsal/siyasal değişimlerin aynı katılımcılardan oluşan örneklem üzerinden daha sağlıklı izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

Covid-19 tracking in the public place
Corporate businessmen working on tablet at office

Eğitim Araştırmaları

Eğitim araştırması, eğitim alanıyla ilgili verilerin sistematik olarak toplanması ve analizi anlamına gelir. Araştırma, öğrenci öğrenmesi, öğretim yöntemleri, öğretmen eğitimi ve sınıf dinamikleri dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri ve eğitimin çeşitli yönlerini içerebilir.